Reform Ne Demektir?


<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> ONDOKUZUNCU asırdan bu yana İslâm dünyasında reformcular, reform

hareketleri görülmüştür. Reform ne demektir? İslâm ın, Kur ân ın,

Muhammedî risalet ve davetin Sünnî anlayışının beğenilmemesi, yeni

yorumların getirilmesidir.

Birkaç reformcuya bakalım.<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Cemalüddin Afganî.Bu zat Ehl-i Sünnetin Kitab, Sünnet,icmâ-i ümmet ve

kıyas-ı fukaha edille-i erbaasını beğenmemiş ve ictihadı yaygın hale

getirmek istemiştir. Peki bu Afganî örnek bir Müslüman mıdır?Kur ân a,

Sünnete, İslâm ahlâkına ve bilgeliğine uygun bir hayat sürmüş müdür?

Hayır, sürmemiştir. İslâm ile uzlaşması ve uyuşması mümkün olmayan

Masonluğa (hem de onun ateist şubesine) girmiştir. Coğrafî ve mezhebî

kimliğini gizlemiş, İranlı ve Şiî olmasına rağmen taqiyye yaparak Afgan

ve Sünnî görünmüştür. Afganî bir aktivist ve teröristtir.

 

 

Musa Carullah Bigiyef. Şeyhülislâm Mustafa Sabri efendi bu zatı tenkit

eden bir kitap yazmıştır. Bigiyef, Afganî kadar meşhur ve etkili

olamamıştır. Getirdiği yeni fikirler çürütülmüştür, büyük bir kabul

görmemiştir.

Pakistanlı Fazlurrahman. Bu zat, Kur ân ın ve

İslâm ın yorumunda tarihsellik tezini ileriye sürmüştür. Binden fazla

Pakistanlı ulemânın, fukahanın, müftünün protestoları karşısında

ülkesini terk etmiş ve ABD ye gitmiştir. Babasının tesirinde kalan oğlu Hıristiyanlığa geçmiş ve papaz olmuştur.

Üç örnek yeter...

Şimdi Türkiye de birtakım ilâhiyatçılar ve İslâmcılar klâsik ve

geleneksel Sünnî anlayışı ve yorumu bırakarak reformcuların peşinden

gitmemizi istiyorlar.

Bir tarafta cumhur-i ulemâ var, öbür

tarafta azınlıkta kalmış birkaç reformcu. Cumhur-i ulemâyı bırakıp da

azınlığa tâbi olmamız, Resulullah Efendimizin "Ümmet içinde tefrika

zuhur ederse siz sevad-ı a zama tâbi olunuz" emrine aykırı olmaz mı?

Büyük Gazalî yi, İmamı Şaranî yi, İmamı Süyutî yi, İmamı Rabbanî yi,

Halid-i Bağdadî yi bırakıp da niçin Afganî nin, Fazlurrahman ın

peşinden gitmeliymişiz?
Bu tavsiyenin tutarlı ve sağlam gerekçeleri var

mıdır?

Bu iki zümrenin hangisi Peygamberin yolundan

gitmiştir? Hangisi Peygamber gibi dosdoğru namaz kılmıştır? Hangisi

ahlâk, fazilet ve hikmet bakımından Peygamberin has öğrencisi olmuştur?

Herhalde Afganî ler ve Fazlurrahman lar değil... Bütün İslâm tarihi

boyunca, Hulefa-i Râşidîn devrinden sonra İslâm ın en başarılı

uygulaması Osmanlı devlet-i islâmiyesi olmuştur. Osmanlılar bu başarıya

reformculukla, dinde yenilik ve değişiklik yaparak mı nâil olmuşlardır,

yoksa geleneksel Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslâmlığına sımsıkı bağlı

kalarak mı? Tamamı


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !