Müminlerin Felaketi Facir olan Dünya Âlimleridir!


Müslümanların Bu günkü hallerinden bunlar sorumludur!

Dünya âlimlerinin bilgiden amaçları, dünya menfaatidir. Ve onların yolu sadece dünyalılar katında rütbe ve şöhret kazanmaktır.

Abdullah b.Amr b. el-As(ra) diyorki:Ben Resulullah(sav)'ı şöyle söylerken işitim:

"Allah ilmi insanlardan söküp almak suretiyle kaldırmaz, bilakis âlimlerin canlarını almak suretiyle ilmi kaldırır aralarında hiçbir âlim kalmaz da insanlar cahilleri önderler edinirler, onlara sorular sorarlar, onlar da bilgisizce fetva verirler ve böylece hem kendileri sapıtırlar hem de başkalarını saptırırlar."

Tamamı


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !